Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Dynamics of Space-Fractional Euler-Bernoulli and Timoshenko Beams

Autorzy

[ 1 ] Instytut Analizy Konstrukcji, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ SzD ] doktorant ze Szkoły Doktorskiej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.6] Inżynieria lądowa i transport

Rok publikacji

2021

Opublikowano w

Materials

Rocznik: 2021 | Tom: vol. 14 | Numer: no. 8

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • free vibration
  • non-local model
  • fractional calculus
  • beam
Data udostępnienia online

07.04.2021

Strony (od-do)

1817-1 - 1817-19

DOI

10.3390/ma14081817

URL

https://www.mdpi.com/1996-1944/14/8/1817

Uwagi

Article Number: 1817

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

140

Impact Factor

3,057 [Lista 2019]