Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Model zarządzania dostępnością części zamiennych w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Autorzy

Promotor

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN The management model of availability of spare parts in manufacturing company

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • zarządzanie częściami zamiennymi
  • ciągłość procesu produkcyjnego
EN
  • spare parts management
  • continuous manufacturing process
Liczba stron

150

Dziedzina wg OECD

ekonomia i biznes

Dyscyplina wg KBN

ekonomia

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1734

Katalog on-line

to201680892

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Maria Nowicka-Skowron

Miejsce

Częstochowa, Polska

Data

28.09.2015

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Tomasz Nowakowski

Miejsce

Wrocław, Polska

Data

06.10.2015

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

09.11.2015

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu, w specjalności: zarządzanie