Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Wpływ zastosowania gazu ziemnego na parametry ekologiczne wybranych środków transportu

Authors

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • emisja
  • testy jezdne
  • badania w rzeczywistej eksploatacji
  • sprężony gaz ziemny
  • mobilny analizator spalin
EN
  • exhaust emission
  • road tests
  • real drive emission
  • Compressed Natural Gas
  • Portable Emission Measurement System
Abstract

PL Obserwuje się znaczący wzrost liczby pojazdów zasilanych CNG, które są wykorzystywane w komunikacji zbiorowej. Wymienione fakty stały się podstawą do realizacji przedstawionej pracy doktorskiej, której głównym celem jest ocena wpływu zastosowania CNG na ekologiczne parametry wybranych środków transportu. Przedstawiono opis zagadnień związanych z genezą, oraz zdefiniowano cel pracy i podstawowe pytania badawcze. Zaprezentowano obiekty badań, którymi były autobusy komunikacji miejskiej zasilanych ON i CNG. Dokonane pomiary emisji zanieczyszczeń zrealizowano przy wykorzystaniu mobilnej aparatury, opisano użytą metodę oraz zakres pomiarów związków gazowych. Przedstawiono uzyskane rezultaty z przeprowadzonych cykli pomiarowych dla testów jezdnych typu SORT oraz w RDE. Przedstawiono charakterystyki emisyjne. Zaprezentowane w pracy wnioski z przeprowadzonych badań odniesiono do ekologicznych jak i również ekonomicznych aspektów eksploatacji pojazdów CNG.

EN Observations one can note a regular and significant increase in the number of vehicles powered by CNG, which are used in public transport. These facts became the basis for the realization of this dissertation, whose main objective is to assess the impact of the application of CNG on the ecological parameters of chosen means of transport. Provides an overview of issues for undertaking this research. Research subjects in the form of public buses powered by CNG and ON have been presented, which were used to assess emissions directly acquired during testing. In further analyzes the results of measuring cycles for driving tests of the SORT type and on urban RDE. Work time density characteristics of vehicles, internal combustion engines, and the emission characteristics were determined. Presents the results for toxic exhaust components. The conclusions presented in this study were assessed through the environmental as well as economic aspects of maintenance of vehicles using CNG.

Number of pages

110

OECD domain

engineering and technical sciences

KBN discipline

transport

Signature of printed version

DrOIN 1728

On-line catalog

to201580861

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Miłosław Kozak

Place

Poznań, Polska

Date

21.09.2015

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Wojciech Gis

Place

Warszawa, Polska

Date

22.09.2015

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

19.10.2015

Unit granting title

Rada Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: transport, w specjalności: ekologia w transporcie

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.