Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Wpływ zastosowania gazu ziemnego na parametry ekologiczne wybranych środków transportu

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • emisja
  • testy jezdne
  • badania w rzeczywistej eksploatacji
  • sprężony gaz ziemny
  • mobilny analizator spalin
EN
  • exhaust emission
  • road tests
  • real drive emission
  • Compressed Natural Gas
  • Portable Emission Measurement System
Liczba stron

110

Dziedzina wg OECD

nauki inżynieryjne i techniczne

Dyscyplina wg KBN

transport

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1728

Katalog on-line

to201580861

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Miłosław Kozak

Miejsce

Poznań, Polska

Data

21.09.2015

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Wojciech Gis

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

22.09.2015

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

19.10.2015

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: transport, w specjalności: ekologia w transporcie