Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

System obliczeń aerospreżystych dla modeli przepływowych wyższych rzędów

Authors

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN Computational aeroelasticity system for high order CFD models

Language

polish

Keywords
PL
  • aerosprężystość
  • metody wyższych rzędów
EN
  • aeroelasticity
  • high order methods
Abstract

PL Niniejsza praca rozpatruje zagadnienie multidyscyplinarne jakim są obliczenia FSI (ang. Fluid Structure Interaction), oparte na solverze CFD (ang. Computational Fluid Dynamics) wykorzystującym metody wyższych rzędów. Metody wyższych rzędów zostały wykorzystane jako propozycja podniesienia wydajności oraz dokładności obliczeń przepływowych.

EN The PhD thesis examines the issue of multidisciplinary calculations which Fluid Structure Interaction is. The calculations based on the CFD solver using high order methods. Methods of higher orders have been used as a proposal to increase the efficiency and accuracy of the calculated flows.

Number of pages

103

OECD domain

mechanical engineering

KBN discipline

mechanics

Signature of printed version

DrOIN 1676

On-line catalog

to201580852

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Ewa Tuliszka-Sznitko

Place

Poznań, Polska

Date

29.06.2015

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Jacek Szumbarski

Place

Warszawa, Polska

Date

29.06.2015

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

21.09.2015

Unit granting title

Rada Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn, w specjalności: aerosprężystość

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.