Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Synteza i właściwości dwufunkcyjnych herbicydowych cieczy jonowych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Synthesis and properties of dual-function herbicidal ionic liquids

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • ciecze jonowe
  • herbicydowe ciecze jonowe
  • herbicydy
  • regulatory wzrostu roślin
  • ochrona roślin
EN
  • ionic liquids
  • herbicidal ionic liquids
  • herbicides
  • plant growth regulators
  • plant protenction
Liczba stron

146

Dziedzina wg OECD

nauki chemiczne

Dyscyplina wg KBN

nauki chemiczne

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1684

Katalog on-line

to201580845

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Antoni W. Morawski

Miejsce

Szczecin, Polska

Data

20.05.2015

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Henryk Koroniak

Miejsce

Poznań, Polska

Data

20.05.2015

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

30.06.2015

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk chemicznych w dyscyplinie: technologia chemiczna, w specjalności: ciecze jonowe