Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Badanie połączenia adhezyjnego powłoki z podłożem

Autorzy

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Examination of adhesive connection of coating and substrate

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • połączenia adhezyjne
  • metoda ultradźwiękowa
  • powłoki
  • pojazdy samochodowe
EN
  • adhesive joints
  • ultrasonic method
  • coatings
  • motor vehicles
Streszczenie

PL Połączenia adhezyjne są szeroko stosowane w budowie, naprawie i regeneracji części nowoczesnych maszyn i pojazdów samochodowych. Jednak, podczas ich wykonywania zdarzają się błędy technologiczne, rzutujące na jakość i trwałość takich połączeń. Dlatego istnieje potrzeba opracowania nieniszczącej metody diagnostycznej, umożliwiającej kontrolę tych połączeń. Ogólnym celem rozprawy jest opracowanie nieniszczącej metody diagnostycznej, dedykowanej do oceny procesu konstytuowania i degradacji wybranej powłoki o adhezyjnym charakterze połączenia z podłożem, która jest stosowana w budowie i eksploatacji maszyn i pojazdów samochodowych. Opracowano metodykę badania okresu konsolidacji połączenia powłoki szpachlówkowej z podłożem za pomocą ultradźwiękowej fali podłużnej i powierzchniowej. Wyznaczono przebiegi modułu ciśnieniowego współczynnika odbicia, które następnie odniesiono podczas badań korelacyjnych do wyników prób niszczących. Otrzymane rezultaty badań pozwoliły na poznanie przebiegu wybranych parametrów ultradźwiękowych i opracowanie metody diagnostycznej dedykowanej do kontroli połączeń powłoki z podłożem.

EN Adhesive connections are widely used in the construction, repair and regeneration of parts of modern motor vehicles. However, during their production, technology errors occur, with effects on the quality of such connection. Therefore, there is a need to develop a non-destructive diagnostic method allows to control of these connections, both during their manufacture and exploitation. The overall aim of this dissertation is to develop a non-destructive diagnostic method, dedicated to evaluation of the constitution and the degradation of a connection between the adhesive coating and substrate. A method for testing the period of consolidation of the connection car putty coating with the steel substrate using ultrasonic longitudinal wave and ultrasonic surface was developed. The changes in reflection coefficient were determined, then referenced to destructive testing results during correlation study. The obtained results of the study allowed us to get to know the changes of selected ultrasonic parameters and the development of ultrasonic diagnostic method dedicated to the control of the adhesive connection.

Liczba stron

186

Dziedzina wg OECD

nauki inżynieryjne i techniczne

Dyscyplina wg KBN

budowa i eksploatacja maszyn

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1691

Katalog on-line

to201580843

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Michał Libera

Miejsce

Poznań, Polska

Data

15.05.2015

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Czesław Rzeźnik

Miejsce

Poznań, Polska

Data

28.05.2015

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

26.06.2015

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn, w specjalności: badania nieniszczące, diagnostyka, obsługa i naprawa pojazdów samochodowych, eksploatacja maszyn roboczych i pojazdów