Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Badanie połączenia adhezyjnego powłoki z podłożem

Authors

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN Examination of adhesive connection of coating and substrate

Language

polish

Keywords
PL
  • połączenia adhezyjne
  • metoda ultradźwiękowa
  • powłoki
  • pojazdy samochodowe
EN
  • adhesive joints
  • ultrasonic method
  • coatings
  • motor vehicles
Abstract

PL Połączenia adhezyjne są szeroko stosowane w budowie, naprawie i regeneracji części nowoczesnych maszyn i pojazdów samochodowych. Jednak, podczas ich wykonywania zdarzają się błędy technologiczne, rzutujące na jakość i trwałość takich połączeń. Dlatego istnieje potrzeba opracowania nieniszczącej metody diagnostycznej, umożliwiającej kontrolę tych połączeń. Ogólnym celem rozprawy jest opracowanie nieniszczącej metody diagnostycznej, dedykowanej do oceny procesu konstytuowania i degradacji wybranej powłoki o adhezyjnym charakterze połączenia z podłożem, która jest stosowana w budowie i eksploatacji maszyn i pojazdów samochodowych. Opracowano metodykę badania okresu konsolidacji połączenia powłoki szpachlówkowej z podłożem za pomocą ultradźwiękowej fali podłużnej i powierzchniowej. Wyznaczono przebiegi modułu ciśnieniowego współczynnika odbicia, które następnie odniesiono podczas badań korelacyjnych do wyników prób niszczących. Otrzymane rezultaty badań pozwoliły na poznanie przebiegu wybranych parametrów ultradźwiękowych i opracowanie metody diagnostycznej dedykowanej do kontroli połączeń powłoki z podłożem.

EN Adhesive connections are widely used in the construction, repair and regeneration of parts of modern motor vehicles. However, during their production, technology errors occur, with effects on the quality of such connection. Therefore, there is a need to develop a non-destructive diagnostic method allows to control of these connections, both during their manufacture and exploitation. The overall aim of this dissertation is to develop a non-destructive diagnostic method, dedicated to evaluation of the constitution and the degradation of a connection between the adhesive coating and substrate. A method for testing the period of consolidation of the connection car putty coating with the steel substrate using ultrasonic longitudinal wave and ultrasonic surface was developed. The changes in reflection coefficient were determined, then referenced to destructive testing results during correlation study. The obtained results of the study allowed us to get to know the changes of selected ultrasonic parameters and the development of ultrasonic diagnostic method dedicated to the control of the adhesive connection.

Number of pages

186

OECD domain

engineering and technical sciences

KBN discipline

construction and operation of machinery

Signature of printed version

DrOIN 1691

On-line catalog

to201580843

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Michał Libera

Place

Poznań, Polska

Date

15.05.2015

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Czesław Rzeźnik

Place

Poznań, Polska

Date

28.05.2015

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

26.06.2015

Unit granting title

Rada Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn, w specjalności: badania nieniszczące, diagnostyka, obsługa i naprawa pojazdów samochodowych, eksploatacja maszyn roboczych i pojazdów

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.