Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Badanie połączenia adhezyjnego powłoki z podłożem

Autorzy

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Examination of adhesive connection of coating and substrate

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • połączenia adhezyjne
  • metoda ultradźwiękowa
  • powłoki
  • pojazdy samochodowe
EN
  • adhesive joints
  • ultrasonic method
  • coatings
  • motor vehicles
Liczba stron

186

Dziedzina wg OECD

nauki inżynieryjne i techniczne

Dyscyplina wg KBN

budowa i eksploatacja maszyn

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1691

Katalog on-line

to201580843

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Michał Libera

Miejsce

Poznań, Polska

Data

15.05.2015

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Czesław Rzeźnik

Miejsce

Poznań, Polska

Data

28.05.2015

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

26.06.2015

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn, w specjalności: badania nieniszczące, diagnostyka, obsługa i naprawa pojazdów samochodowych, eksploatacja maszyn roboczych i pojazdów