Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Ocena właściwości smarnych mieszaniny olej – czynnik chłodniczy w warunkach smarowania węzłów ślizgowych sprężarek chłodniczych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Evaluation of lubricity properties of oil/refrigerant mixture under lubrication conditions of friction nodes in refrigeration compressors

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • tribologia
  • chłodnictwo
  • mieszanina olej-czynnik chłodniczy
EN
  • tribology
  • refrigeration
  • oil-refrigerant mixture
Liczba stron

140

Dziedzina wg OECD

inżynieria mechaniczna

Dyscyplina wg KBN

budowa i eksploatacja maszyn

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1679

Katalog on-line

to201580841

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Waldemar Tuszyński

Miejsce

Radom, Polska

Data

19.06.2015

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Krzysztof Bieńczak

Miejsce

Poznań, Polska

Data

31.05.2015

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

30.06.2015

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn, w specjalności: tribologia