Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Kasper Górny

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych

E-mail

kasper.gorny@put.poznan.pl

Telefon

61 665 22 35

ResearcherID

A-3642-2015

ORCID

0000-0002-5551-2690

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%