Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Analiza przepływu strugi osiowosymetrycznej wypływającej do nieruchomego ośrodka z wykorzystaniem analiz numerycznych oraz badań eksperymentalnych

Autorzy

[ 1 ] Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Analysis of axisymmetric jet flow into reversing chamber using numerical analysis and experimental research

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • turbulencja
  • CFD
  • CTA
EN
  • turbulence
  • CFD
  • CTA
Streszczenie

PL W rozprawie doktorskiej zaprezentowano wyniki badań eksperymentalnych strugi osiowo symetrycznej przepływającej przez komorę nawrotną. Wyniki badań przedstawiono w postaci rozkładów składowych poosiowej i promieniowej prędkości oraz ich fluktuacji. Badane zjawiska obejmują przypadki przepływu z oddziaływaniem ścian, a w związku z tym charakteryzują się cechami przepływów swobodnych i ograniczonych. Uzyskane wyniki skonfrontowano z wynikami badań uzyskiwanych dla strug swobodnych oraz uderzających. Wyniki przedstawiono w postaci promieniowych znormalizowanych rozkładów dla różnych położeń wylotu rury wewnętrznej w stosunku do dna komory nawrotnej. Badania mają na celu wykazać podobieństw i różnic pomiędzy strugami swobodnymi i ograniczonymi. Uzyskane wyniki przedstawiają wpływ odległości pomiędzy wylotem rury wewnętrznej, a dnem na ewolucję strugi w modelowej komorze nawrotnej.

EN The doctoral thesis presents the results of experimental and numerical studies of jet flowing through axisymmetric reverse chamber. The test results are presented in the form of distributions of components of axial and radial velocities and their fluctuations. The Investigated cases of the phenomena include the flow with the interaction of the walls, and therefore have characteristics of free-and confined flows. The results obtained were juxtaposed with the results obtained for free jets and impinging jets. The results are presented in the form of normalized radial distributions for different positions of the outlet of the inner tube against the bottom of the reverse chamber. Research is intended to demonstrate the similarities and differences between free and confined jets. The results obtained show the influence of the distance between the outlet of the inner tube and the bottom of the chamber on the evolution of jets in a model reverse chamber

Liczba stron

127

Dziedzina wg OECD

inżynieria mechaniczna

Dyscyplina wg KBN

budowa i eksploatacja maszyn

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1673

Katalog on-line

to201580818

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Adam Kozakiewicz

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

27.04.2015

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Andrzej Frąckowiak

Miejsce

Poznań, Polska

Data

22.04.2015

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

22.05.2015

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn, w specjalności: technika cieplna