Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Badania wpływu topografii terenu na emisję związków szkodliwych spalin samochodów osobowych

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Research into area topography impact on exhaust emission of passenger cars

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • transport
  • ekologia
  • pojazdy samochodowe
  • silniki spalinowe
EN
  • transport
  • ecology
  • vehicles
  • combustion engines
Liczba stron

132

Dziedzina wg OECD

nauki inżynieryjne i techniczne

Dyscyplina wg KBN

transport

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1674

Katalog on-line

to201580814

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Jacek Pielecha

Miejsce

Poznań, Polska

Data

11.05.2015

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Marianna Jacyna

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

12.04.2015

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

11.05.2015

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: transport, w specjalności: ekologia transportu