Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Elektroaktywne kompozyty z udziałem lignosulfonianów

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Electroactive composites on the basis of lignosulfonates

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • elektrokataliza
  • domieszkowanie polimerów przewodzących
  • chinon/hydrochinon
  • sensory amperometryczne
EN
  • electrocatalysis
  • doping of conducting polymers
  • quinone/hydroquinone
  • amperometric sensors
Liczba stron

200

Dziedzina wg OECD

nauki chemiczne

Dyscyplina wg KBN

technologia chemiczna

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1646

Katalog on-line

to201580783

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Krzysztof Winkler

Miejsce

Białystok, Polska

Data

11.02.2015

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Teresa Łuczak

Miejsce

Poznań, Polska

Data

12.01.2015

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

31.03.2015

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk chemicznych w dyscyplinie: technologia chemiczna, w specjalności: technologia nieorganiczna