Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Tomasz Rębiś

Jednostka organizacyjna

Wydział Technologii Chemicznej

Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej

E-mail

tomasz.rebis@put.poznan.pl

Telefon

61 665 33 49

ResearcherID

B-1182-2016

ORCID

0000-0003-4930-7241

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne: 100%

Artykuły (19)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (6)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS