Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Materiały mikro- i mezoporowate jako napełniacze aktywne

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Micro- and mesoporous materials as active fillers

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • zeolity
  • glinokrzemiany
  • terpeny
  • nośniki
EN
  • zeolites
  • aluminisilicates
  • terpens
  • carriers
Liczba stron

160

Dziedzina wg OECD

nauki chemiczne

Dyscyplina wg KBN

technologia chemiczna

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1652

Katalog on-line

to201580781

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Izabela Nowak

Miejsce

Poznań, Polska

Data

26.01.2015

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Teofil Jesionowski

Miejsce

Poznań, Polska

Data

23.12.2014

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

17.02.2015

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk chemicznych w dyscyplinie: technologia chemiczna, w specjalności: podstawy technologii chemicznej