Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Modelowanie zależnych od stanu systemów progowych z histerezą na podstawie wielowymiarowych procesów Markowa

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Katedra Sieci Telekomunikacyjnych i Komputerowych, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Katedra Sieci Telekomunikacyjnych i Komputerowych, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Modelling state dependent threshold systems with hysteresis on the basis of multidimensional Markov processes

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • teoria kolejek
  • systemy telekomunikacyjne
  • proces Markowa
EN
  • queueing theory
  • telecommunications systems
  • Markov process
Liczba stron

127

Dziedzina wg OECD

nauki inżynieryjne i techniczne

Dyscyplina wg KBN

telekomunikacja

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1616

Katalog on-line

to201580738

Uwagi

brak zgody na udostępnianie

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

brak uprawnień do pobrania pliku

Poziom dostępu do pełnego tekstu

archiwum

Pierwsza recenzja

Wojciech Kabaciński

Miejsce

Poznań, Polska

Data

12.12.2014

Język

polski

Tekst recenzji

brak uprawnień do pobrania pliku

Poziom dostępu do recenzji

archiwum

Druga recenzja

Andrzej Chydziński

Miejsce

Gliwice, Polska

Data

13.12.2014

Język

polski

Tekst recenzji

brak uprawnień do pobrania pliku

Poziom dostępu do recenzji

archiwum

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

20.01.2015

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: telekomunikacja, w specjalności: sieci telekomunikacyjne