Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Modelowanie zależnych od stanu systemów progowych z histerezą na podstawie wielowymiarowych procesów Markowa

Authors

Promoter

[ 1 ] Katedra Sieci Telekomunikacyjnych i Komputerowych, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Katedra Sieci Telekomunikacyjnych i Komputerowych, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN Modelling state dependent threshold systems with hysteresis on the basis of multidimensional Markov processes

Language

polish

Keywords
PL
  • teoria kolejek
  • systemy telekomunikacyjne
  • proces Markowa
EN
  • queueing theory
  • telecommunications systems
  • Markov process
Abstract

PL W rozprawie podjęto problem modelowania zależnych od stanu systemów progowych z histerezą i wielousługowym ruchem BPP. Modele takich systemów to modele, w których parametry ruchu oferowanego zmieniają się w zależności od poziomu i kierunku zmian obciążenia systemu zgodnie z wprowadzonymi dwoma progami Q1 i Q2. W zaproponowanych modelach analitycznych proces obsługi zachodzący w systemach progowych z histerezą jest aproksymowany dwoma przełączalnymi procesami Markowa odpowiadającymi procesom obsługi w systemach jednoprogowych, w których ustalono progi Q1 i Q2. W rozprawie zaproponowano trzy modele analityczne wyznaczania charakterystyk ruchowych w systemach progowych z histerezą. Modele charakteryzują się różnymi metodami określania prawdopodobieństw przebywania systemu w odpowiednich obszarach obciążenia. Rezultaty otrzymane na podstawie zaproponowanych w rozprawie modeli analitycznych porównano z wynikami eksperymentów symulacyjnych wybranych systemów progowych z histerezą. Badania symulacyjne potwierdziły dużą dokładność opracowanych modeli analitycznych.

EN The aim of this dissertation is to propose a solution to the problem of modelling state-dependent threshold systems with hysteresis and multi-service BPP traffic. The Single Hysteresis Model (SHM) is a model of a system in which two thresholds Q1 and Q2 have been introduced. In SHM, it is assumed that the parameters of traffic offered to the system can change depending on the load of the system and the directions in load changes in the system in accordance with thresholds Q1 and Q2. The service process that occurs in the systems with hysteresis in the proposed analytical models is approximated on the basis of two switched processes that occur in the single-threshold systems in which thresholds Q1 and Q2 are introduced (one threshold for each direction of the load change in the system). In this dissertation, three analytical models for determining the traffic characteristics in the systems with hysteresis are introduced. These models are distinguished by various methods of determining the probability of the system remaining in the proper load area. The results of the analytical calculations obtained on the basis of the analytical models of selected systems with hysteresis proposed in this PHD thesis are compared with simulation data. A simulation study carried out by the author has confirmed that the proposed analytical models are characterized by high accuracy.

Number of pages

127

OECD domain

engineering and technical sciences

KBN discipline

telecommunications

Signature of printed version

DrOIN 1616

On-line catalog

to201580738

Comments

brak zgody na udostępnianie

Full text of dissertation

no permission to download file

Access level to full text

archive

First review

Wojciech Kabaciński

Place

Poznań, Polska

Date

12.12.2014

Language

polish

Review text

no permission to download file

Access level to review text

archive

Second review

Andrzej Chydziński

Place

Gliwice, Polska

Date

13.12.2014

Language

polish

Review text

no permission to download file

Access level to review text

archive

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

20.01.2015

Unit granting title

Rada Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: telekomunikacja, w specjalności: sieci telekomunikacyjne

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.