Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr Joanna Weissenberg

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Instytut Sieci Teleinformatycznych

E-mail

joanna.weissenberg@put.poznan.pl

Telefon

61 665 39 46

ORCID

0000-0002-3982-4862

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja: 100%

Artykuły (12)

Rozdziały (9)

Raporty (3)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo prac dyplomowych (3)

Recenzje prac dyplomowych (5)