Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr Joanna Weissenberg

Jednostka organizacyjna

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Instytut Sieci Teleinformatycznych

E-mail

joanna.weissenberg@put.poznan.pl

Telefon

61 665 39 46

ORCID

0000-0002-3982-4862

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja: 100%

Rozdziały (9)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS