Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Zarządzanie Kapitałem Intelektualnym w sieciach marketów budowlanych

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Katedra Marketingu i Sterowania Ekonomicznego, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Systemów Informatycznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Intellectual capital management in DIY store networks

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • zarządzanie
  • kapitał intelektualny
  • umiejętności
  • ranking Elo
EN
  • management
  • intellectual capital
  • skills
  • ranking Elo
Streszczenie

PL Przedmiotem rozprawy jest opracowanie metodyki oceny umiejętności pracowników w kontekście zarządzania kapitałem intelektualnym przedsiębiorstwa (sieci marketów budowlanych). W pracy przedstawiono historię rozwoju metodyki badań kapitału intelektualnego. Zostały przedstawione wyniki badań dotyczących świadomości istoty kapitału intelektualnego wśród managerów średniego szczebla w sieciach marketów budowlanych. W pracy pokazano sposób oceny umiejętności (ranking ELO) wśród graczy (m.in. szachistów) i wynikające z tego korzyści. W pracy pokazano możliwość wykorzystania rankigu ELO w relacji człowiek - zadanie dla gier dwuosobowych o zerowej sumie wypłat. Metoda ta została zaimplementowana do oceny umiejętności pracowników w sieciach marketów budowlanych.

EN The subject of the dissertation is to develop a methodology for assessing employees' skills in the context of managing the company's intellectual capital (DIY stores). The work presents the history of the development of the methodology of intellectual capital research. The results of research on the awareness of the essence of intellectual capital among mid-level managers in DIY stores have been presented. The work shows the way of assessing skills (ELO ranking) among players (including chess players) and the resulting benefits. The work presents the possibility of using the ELO ranking in the human-task relationship for two-person games with a zero payout total. This method has been implemented to assess the skills of employees in DIY stores.

Liczba stron

163

Dziedzina wg OECD

ekonomia i biznes

Dyscyplina wg KBN

organizacja i zarządzanie

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 2020

Katalog on-line

to2020500391

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Anna Michna

Miejsce

Zabrze, Polska

Data

10.06.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Hanna Włodarkiewicz-Klimek

Miejsce

Poznań, Polska

Data

01.07.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

09.09.2019

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk społecznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu i jakości