Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Wpływ dodatku mleczanu diamidoaminy na wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność gruntów mało i średnio spoistych stosowanych w budownictwie drogowym

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN The effect of the addition of diamidoamine lactate on compressive strength and freeze-thaw resistance of a low and medium cohesive soils used in road engineering

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • stabilizacja gruntów spoistych
  • środek hydrofobizujący
  • mleczan diamidoaminy
  • mrozoodporność
  • wytrzymałość na ściskanie gruntów stabilizowanych
EN
  • stabilization of cohesive soils
  • a hydrophobizing binders
  • diamidoamine lactate
  • frost resistance
  • compressive strength of stabilized soils
Liczba stron

268

Dziedzina wg OECD

inżynieria lądowa

Dyscyplina wg KBN

budownictwo

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1984

Katalog on-line

to2020500412

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Anna Chomicz-Kowalska

Miejsce

Kielce, Polska

Data

23.09.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Paweł Mieczkowski

Miejsce

Szczecin, Polska

Data

03.10.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

13.11.2019

Jednostka nadająca tytuł

Rada Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria lądowa i transport