Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Model kompetencji i kwalifikacji specjalistów do spraw zamówień publicznych w administracji

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Katedra Marketingu i Sterowania Ekonomicznego, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Katedra Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Model of competence and qualifications procurement specialists in the administration

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • kompetencje
  • kwalifikacje
  • Specjalista ds. zamówień publicznych
  • Model kompetencji
  • Standardy kwalifikacji zawodowych
EN
  • competence
  • qualifications
  • Procurement specialists
  • Model of competence
  • Standards of professional qualifications
Liczba stron

286

Dziedzina wg OECD

ekonomia i biznes

Dyscyplina wg KBN

organizacja i zarządzanie

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1602

Katalog on-line

to201480587

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Józef Orczyk

Miejsce

Poznań, Polska

Data

05.06.2014

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Anna Rakowska

Miejsce

Lublin, Polska

Data

09.06.2014

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

23.06.2014

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu