Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Metoda sterowania suboptymalnego z wykorzystaniem linearyzacji układu zamkniętego

Autorzy

[ 1 ] Instytut Automatyki i Robotyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Automatyki i Robotyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Suboptimal control method using linearization of closed-loop system

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • sterowanie suboptymalne
  • metoda sterowania SDRE
  • linearyzacja układu zamknietego
  • pseudoinwersja Moore'a Penrose'a
EN
  • suboptimal control
  • SDRE control method
  • linearization of closed loop
  • Moore Penrose pseudoinverse
Liczba stron

123

Dziedzina wg OECD

elektrotechnika, elektronika, inżynieria informatyczna

Dyscyplina wg KBN

automatyka i robotyka

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Mirosław Galicki

Miejsce

Zielona Góra, Polska

Data

28.11.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Alicja Mazur

Miejsce

Wrocław, Polska

Data

25.11.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

08.01.2020

Jednostka nadająca tytuł

Rada Dyscypliny Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: automatyka, elektronika i elektrotechnika