Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Badania możliwości poprawy wskaźników ekologicznych silników o zapłonie samoczynnym zasilanych paliwami konwencjonalnymi z domieszką wodoru

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Testing the possibility of improving ecological of indicators CI engines fuel powered conventional with an admixture of hydrogen

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • silnik o zapłonie samoczynnym
  • alternatywne paliwa gazowe
  • dodatek paliwa alternatywnego
  • współspalanie
EN
  • diesel engine
  • alternative gaseous fuels
  • alternative fuel additive
  • co-firing
Liczba stron

121

Dziedzina wg OECD

nauki inżynieryjne i techniczne

Dyscyplina wg KBN

budowa i eksploatacja maszyn

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1591

Katalog on-line

to201480576

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Paweł Fuć

Miejsce

Poznań, Polska

Data

27.05.2014

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Sławomir Luft

Miejsce

Radom, Polska

Data

29.04.2014

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

30.12.2019

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn, w specjalności: silniki spalinowe