Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Badania możliwości poprawy wskaźników ekologicznych silników o zapłonie samoczynnym zasilanych paliwami konwencjonalnymi z domieszką wodoru

Authors

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN Testing the possibility of improving ecological of indicators CI engines fuel powered conventional with an admixture of hydrogen

Language

polish

Keywords
PL
  • silnik o zapłonie samoczynnym
  • alternatywne paliwa gazowe
  • dodatek paliwa alternatywnego
  • współspalanie
EN
  • diesel engine
  • alternative gaseous fuels
  • alternative fuel additive
  • co-firing
Abstract

PL Przedmiotem niniejszej dysertacji jest analiza możliwości poprawy wskaźników ekologicznych silników zasilanych dwupaliwowo o zapłonie samoczynnym (olejem napędowym z dodatkiem wodoru). Środkiem pozwalającym na zgłębienie zagadnienia była szczegółowa analiza współspalania gazów palnych i oleju napędowego. Zasilanie dwupaliwowe polegało na dostarczeniu paliwa alternatywnego do kanału dolotowego i wykorzystaniu samozapłonu dawki oleju napędowego każdorazowo określonej dla danego obciążenia i prędkości obrotowej jako źródło zapłonu mieszanki paliwo alternatywne-powietrze.

EN The subject of this dissertation is to analyze ways to improve the ecological dual-fuel engines fueled compression-ignition (diesel oil with the addition of hydrogen). A means to explore issues was a detailed analysis of co-combustion of combustible gases and diesel. Power dual fuel was to provide an alternative fuel into the intake manifold and the use of auto-ignition diesel dose of each specified for a given load and speed as the ignition source alternative-fuel mixture air.

Number of pages

121

OECD domain

engineering and technical sciences

KBN discipline

construction and operation of machinery

Signature of printed version

DrOIN 1591

On-line catalog

to201480576

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Paweł Fuć

Place

Poznań, Polska

Date

27.05.2014

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Sławomir Luft

Place

Radom, Polska

Date

29.04.2014

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

26.06.2014

Unit granting title

Rada Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn, w specjalności: silniki spalinowe

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.