Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Badania możliwości poprawy wskaźników ekologicznych silników o zapłonie samoczynnym zasilanych paliwami konwencjonalnymi z domieszką wodoru

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Testing the possibility of improving ecological of indicators CI engines fuel powered conventional with an admixture of hydrogen

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • silnik o zapłonie samoczynnym
  • alternatywne paliwa gazowe
  • dodatek paliwa alternatywnego
  • współspalanie
EN
  • diesel engine
  • alternative gaseous fuels
  • alternative fuel additive
  • co-firing
Streszczenie

PL Przedmiotem niniejszej dysertacji jest analiza możliwości poprawy wskaźników ekologicznych silników zasilanych dwupaliwowo o zapłonie samoczynnym (olejem napędowym z dodatkiem wodoru). Środkiem pozwalającym na zgłębienie zagadnienia była szczegółowa analiza współspalania gazów palnych i oleju napędowego. Zasilanie dwupaliwowe polegało na dostarczeniu paliwa alternatywnego do kanału dolotowego i wykorzystaniu samozapłonu dawki oleju napędowego każdorazowo określonej dla danego obciążenia i prędkości obrotowej jako źródło zapłonu mieszanki paliwo alternatywne-powietrze.

EN The subject of this dissertation is to analyze ways to improve the ecological dual-fuel engines fueled compression-ignition (diesel oil with the addition of hydrogen). A means to explore issues was a detailed analysis of co-combustion of combustible gases and diesel. Power dual fuel was to provide an alternative fuel into the intake manifold and the use of auto-ignition diesel dose of each specified for a given load and speed as the ignition source alternative-fuel mixture air.

Liczba stron

121

Dziedzina wg OECD

nauki inżynieryjne i techniczne

Dyscyplina wg KBN

budowa i eksploatacja maszyn

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1591

Katalog on-line

to201480576

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Paweł Fuć

Miejsce

Poznań, Polska

Data

27.05.2014

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Sławomir Luft

Miejsce

Radom, Polska

Data

29.04.2014

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

26.06.2014

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn, w specjalności: silniki spalinowe