Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Optimization of a Two-Component Implantology System Using Genetic Algorithm

Authors

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

PL Optymalizacja dwuczęściowych wszczepów stomatologicznych z użyciem algorytmu genetycznego

Language

english

Keywords
EN
  • dental implant
  • biomechanics
  • optimization
  • genetic algorithm
PL
  • implant zębowy
  • biomechanika
  • optymalizacja
  • algorytm genetyczny
Abstract

EN The dissertation scrutinizes the optimization of a two component implantology system discussed in terms of its usability in solving common problems observed in the implants' usage. Six problems are examined, namely: fatigue and static failure, screw loosening, tightening inaccuracy, tightness and reduction of dental implant diameter. The included extensive discussion of the obtained results is followed by strict instructions and suggestions for bioengineers, practitioners or producers. The optimization procedure bases on genetic algorithm hybridized with the Hooke Jeeves local search technique providing a combination of efficient global search and local exploitation of design space. The work also presents a detailed discussion of the computational model prepared for an automatic optimization procedure in context of necessary simplifications, single analysis time reduction and reliability.

PL Rozprawa doktorska poświęcona jest optymalizacji dwuczęściowego wszczepu stomatologicznego w kontekście najczęstszych powikłań natury mechanicznej oraz biomechanicznej występujących w trakcie eksploatacji oraz na etapie implantacji. Analizowanych jest sześć problemów: wytrzymałość zmęczeniowa oraz doraźna, luzowanie połączenia śrubowego, precyzja montażu w kontekście sprężenia śruby, szczelność oraz redukcja średnicy części śródkostnej. Zawarte w pracy szczegółowe wyniki uzupełniono o precyzyjne instrukcje oraz sugestie dla inżynierów biomedycznych, implantologów oraz producentów. Procedura optymalizacji bazuje na algorytmie genetycznym sprzężonym z algorytmem Hooke Jeevesa. W pracy ponadto zawarto obszerną dyskusję dotyczącą dostosowania złożonego modelu obliczeniowego do automatycznej procedury optymalizacji w kontekście niezbędnych lecz uzasadnionych uproszczeń, redukcji czasu analizy oraz jego niezawodności.

Number of pages

210

OECD domain

medical engineering

KBN discipline

biocybernetics and biomedical engineering

Signature of printed version

DrOIN 1419

On-line catalog

to201280042

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Tadeusz Burczyński

Place

Gliwice, Polska

Date

29.05.2012

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Andrzej Garstecki

Place

Poznań, Polska

Date

06.06.2012

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

26.06.2012

Unit granting title

Rada Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budownictwo, specjalność: mechanika konstrukcji

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.