Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Optimization of a Two-Component Implantology System Using Genetic Algorithm

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

PL Optymalizacja dwuczęściowych wszczepów stomatologicznych z użyciem algorytmu genetycznego

Język

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • dental implant
  • biomechanics
  • optimization
  • genetic algorithm
PL
  • implant zębowy
  • biomechanika
  • optymalizacja
  • algorytm genetyczny
Streszczenie

EN The dissertation scrutinizes the optimization of a two component implantology system discussed in terms of its usability in solving common problems observed in the implants' usage. Six problems are examined, namely: fatigue and static failure, screw loosening, tightening inaccuracy, tightness and reduction of dental implant diameter. The included extensive discussion of the obtained results is followed by strict instructions and suggestions for bioengineers, practitioners or producers. The optimization procedure bases on genetic algorithm hybridized with the Hooke Jeeves local search technique providing a combination of efficient global search and local exploitation of design space. The work also presents a detailed discussion of the computational model prepared for an automatic optimization procedure in context of necessary simplifications, single analysis time reduction and reliability.

PL Rozprawa doktorska poświęcona jest optymalizacji dwuczęściowego wszczepu stomatologicznego w kontekście najczęstszych powikłań natury mechanicznej oraz biomechanicznej występujących w trakcie eksploatacji oraz na etapie implantacji. Analizowanych jest sześć problemów: wytrzymałość zmęczeniowa oraz doraźna, luzowanie połączenia śrubowego, precyzja montażu w kontekście sprężenia śruby, szczelność oraz redukcja średnicy części śródkostnej. Zawarte w pracy szczegółowe wyniki uzupełniono o precyzyjne instrukcje oraz sugestie dla inżynierów biomedycznych, implantologów oraz producentów. Procedura optymalizacji bazuje na algorytmie genetycznym sprzężonym z algorytmem Hooke Jeevesa. W pracy ponadto zawarto obszerną dyskusję dotyczącą dostosowania złożonego modelu obliczeniowego do automatycznej procedury optymalizacji w kontekście niezbędnych lecz uzasadnionych uproszczeń, redukcji czasu analizy oraz jego niezawodności.

Liczba stron

210

Dziedzina wg OECD

inżynieria medyczna

Dyscyplina wg KBN

biocybernetyka i inżynieria biomedyczna

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1419

Katalog on-line

to201280042

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Tadeusz Burczyński

Miejsce

Gliwice, Polska

Data

29.05.2012

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Andrzej Garstecki

Miejsce

Poznań, Polska

Data

06.06.2012

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

26.06.2012

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budownictwo, specjalność: mechanika konstrukcji