Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Ocena wytrzymałości wyrobów kształtowanych przyrostowo uplastycznionym tworzywem sztucznym

Authors

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Language

polish

Number of pages

150

Signature of printed version

DrOIN 1550

On-line catalog

to201480414

Comments

Przewód doktorski na starych zasadach – brak niektórych informacji

Full text of dissertation

no permission to download file

Access level to full text

archive

First review

Edward Chlebus

Place

Wrocław, Polska

Date

16.08.2013

Language

polish

Review text

no permission to download file

Access level to review text

archive

Second review

Olaf Ciszak

Place

Poznań, Polska

Date

17.09.2013

Language

polish

Review text

no permission to download file

Access level to review text

archive

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

29.10.2013

Unit granting title

Rada Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn, w specjalności: szybkie prototypowanie i wytwarzanie przyrostowe

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.