Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Akumulator kwasowo-ołowiowy modyfikowany cieczą jonową

Authors

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Lead-Acid Battery Modified by Ionic Liquid

Language

polish

Keywords
PL
  • elektrochemia
  • akumulator kwasowo-ołowiowy
  • ciecz jonowa
EN
  • electrochemistry
  • lead-acid battery
  • ionic liquid
Abstract

PL Celem pracy było opracowanie nowego dodatku masy aktywnej elektrody dodatniej akumulatora kwasowo – ołowiowego – cieczy jonowej. Zostało to zrealizowane poprzez określenie zależności pomiędzy budową związków, a ich właściwościami elektrochemicznymi, takimi jak: wpływ na nadpotencjał reakcji wydziałania wodoru i tlenu, korozję kolektorów prądowych oraz szybkość reakcji z proszkiem ołowiu. Wybrana ciecz jonowa posiadająca parametry odpowiadające temu zastosowaniu została użyta do wytworzenia elektrod dodatnich, które następnie zostały wykorzystane do produkcji ogniw kwasowo – ołowiowych. Ten etap pozwolił na określenie odpowiedniego składu masy aktywnej. Ostatecznym testem przydatności badanego związku było zbadanie parametrów eksploatacyjnych akumulatorów kwasowo – ołowiowych, zawierających dodatek wybranej cieczy jonowej o określonym stężeniu wytworzonych w skali przemysłowej w firmie Autopart.

EN The purpose of the work was to develop a new addition of active mass of the positive electrode of the lead-acid battery – ionic liquid. This was accomplished by determining the relationship between the structure of the compounds and their electrochemical properties, such as: the effect on the overpotential of the reaction of hydrogen and oxygen, corrosion of current collectors or the rate of reaction with lead powder. The selected ionic liquid having the parameters corresponding to this application has been used to produce positive electrodes, which were used to produce lead – acid batteries. This stage allowed to determine the appropriate composition of the active mass. The final test of the suitability of the examined compound was the evaluation of the operating parameters of lead – acid batteries containing the addition of a selected ionic liquid in a specified concentration produced in an industrial scale at Autopart company.

Number of pages

179

OECD domain

engineering and technical sciences

KBN discipline

chemical technology

Signature of printed version

DrOIN 2058

On-line catalog

to2020500425

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Andrzej Czerwiński

Place

Warszawa, Polska

Date

29.12.2019

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Paweł Ślepski

Place

Gdańsk, Polska

Date

17.12.2019

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

03.03.2020

Unit granting title

Rada Dyscypliny Nauki Chemiczne Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie: nauki chemiczne

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.