Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Doktorant

mgr inż. Kacper Kopczyński

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Wyniki
Jednostka organizacyjna

Wydział Technologii Chemicznej

Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej

E-mail

kacper.m.kopczynski@doctorate.put.poznan.pl

Telefon

61 665 21 58

ORCID

0000-0002-9309-5218

ResearcherID

J-2778-2016

Artykuły (17)

Rozdziały (1)

Raporty (3)

Rozprawa doktorska

Wyniki (1)