Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Wpływ zanieczyszczeń węglowodorowych na zdolności adaptacyjne mikroorganizmów do biodegradacji związków alifatycznych i aromatycznych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Influence of Hydrophobic Organic Contaminants on Microorganisms Adaptation Ability to Biodegradation of Aromatic and Aliphatic Hydrocarbons

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • węglowodory
  • bakterie
  • adaptacja
  • biodegradacja
EN
  • hydrocarbons
  • bacteria
  • adaptation
  • biodegradation
Streszczenie

PL Komórki mikroorganizmów posiadające zdolność biodegradacji węglowodorów charakteryzują się zmodyfikowanymi, w stosunku do innych mikroorganizmów, właściwościami. Celem niniejszej pracy była analiza możliwości indukcji zmian właściwości powierzchniowych i podwyższenia zdolności biodegradacyjnych bakterii wyizolowanych ze środowiska naturalnego. Mikroorganizmy te poddano 12-miesięcznej ekspozycji na mieszaninę węglowodorów aromatycznych, alifatycznych lub olej napędowy. W tym czasie monitorowano wartości poszczególnych parametrów komórek, a po zakończeniu okresu ekspozycji przeanalizowano potencjał biodegradacyjny i aplikacyjny badanych bakterii. Dowiedziono, że mikroorganizmy eksponowane na zanieszyczenia węglowodorowe charakteryzowały się zmianą właściwości powierzchniowych, a bioaugmentacja badanymi mikroorganizmami próbek wody jeziornej zanieczyszczonej olejem napędowym przyniosła pozytywne rezultaty i nie wpływała negatywnie na autochtoniczne mikrobiomy zbiorników słodkowodnych.

EN Microbial cells having the ability to biodegrade hydrocarbons are characterized by modified, compared to other microorganisms, properties. The aim of this study was to analyze the possibilities of inducing changes in surface properties and increasing the biodegradability of bacteria isolated from the natural environment. These microorganisms were exposed to a 12-month exposure to a mixture of aromatic, aliphatic hydrocarbons or diesel fuel. During this time, the values of individual cell parameters were monitored, and after the exposure period, the biodegradation and application potential of the studied bacteria was analyzed. It was proved that microorganisms exposed to hydrocarbons were characterized by a change in surface properties. Bioaugmentation with tested microorganisms of lake water contaminated with diesel oil samples gave positive results and did not negatively affect the indigenous microbiome of freshwater reservoirs.

Liczba stron

173

Dziedzina wg OECD

nauki przyrodnicze

Dyscyplina wg KBN

nauki chemiczne

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 2052

Katalog on-line

to2020500421

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Grażyna A. Płaza

Miejsce

Katowice, Polska

Data

30.10.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Jan Hupka

Miejsce

Gdańsk, Polska

Data

31.12.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

11.02.2020

Jednostka nadająca tytuł

Rada Dyscypliny Nauki Chemiczne

Uzyskany tytuł

doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dziedzinie nauki chemiczne