Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Wpływ zanieczyszczeń węglowodorowych na zdolności adaptacyjne mikroorganizmów do biodegradacji związków alifatycznych i aromatycznych

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Influence of Hydrophobic Organic Contaminants on Microorganisms Adaptation Ability to Biodegradation of Aromatic and Aliphatic Hydrocarbons

Language

polish

Keywords
PL
  • węglowodory
  • bakterie
  • adaptacja
  • biodegradacja
EN
  • hydrocarbons
  • bacteria
  • adaptation
  • biodegradation
Abstract

PL Komórki mikroorganizmów posiadające zdolność biodegradacji węglowodorów charakteryzują się zmodyfikowanymi, w stosunku do innych mikroorganizmów, właściwościami. Celem niniejszej pracy była analiza możliwości indukcji zmian właściwości powierzchniowych i podwyższenia zdolności biodegradacyjnych bakterii wyizolowanych ze środowiska naturalnego. Mikroorganizmy te poddano 12-miesięcznej ekspozycji na mieszaninę węglowodorów aromatycznych, alifatycznych lub olej napędowy. W tym czasie monitorowano wartości poszczególnych parametrów komórek, a po zakończeniu okresu ekspozycji przeanalizowano potencjał biodegradacyjny i aplikacyjny badanych bakterii. Dowiedziono, że mikroorganizmy eksponowane na zanieszyczenia węglowodorowe charakteryzowały się zmianą właściwości powierzchniowych, a bioaugmentacja badanymi mikroorganizmami próbek wody jeziornej zanieczyszczonej olejem napędowym przyniosła pozytywne rezultaty i nie wpływała negatywnie na autochtoniczne mikrobiomy zbiorników słodkowodnych.

EN Microbial cells having the ability to biodegrade hydrocarbons are characterized by modified, compared to other microorganisms, properties. The aim of this study was to analyze the possibilities of inducing changes in surface properties and increasing the biodegradability of bacteria isolated from the natural environment. These microorganisms were exposed to a 12-month exposure to a mixture of aromatic, aliphatic hydrocarbons or diesel fuel. During this time, the values of individual cell parameters were monitored, and after the exposure period, the biodegradation and application potential of the studied bacteria was analyzed. It was proved that microorganisms exposed to hydrocarbons were characterized by a change in surface properties. Bioaugmentation with tested microorganisms of lake water contaminated with diesel oil samples gave positive results and did not negatively affect the indigenous microbiome of freshwater reservoirs.

Number of pages

173

OECD domain

life sciences

KBN discipline

chemical sciences

Signature of printed version

DrOIN 2052

On-line catalog

to2020500421

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Grażyna A. Płaza

Place

Katowice, Polska

Date

30.10.2019

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Jan Hupka

Place

Gdańsk, Polska

Date

31.12.2019

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

11.02.2020

Unit granting title

Rada Dyscypliny Nauki Chemiczne

Obtained title

doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dziedzinie nauki chemiczne

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.