Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Aktywacja powierzchni solami diazoniowymi

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Surface Activation by Diazonium Salts

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • sole diazoniowe
  • napełniacze
  • kompozyty
  • modyfikacja
EN
  • diazonium salts
  • fillers
  • composites
  • modification
Streszczenie

PL Zaprezentowana rozprawa doktorska stanowi cykl ośmiu artykułów naukowych, w których przedstawiono możliwości modyfikacji powierzchni nieorganicznych przy użyciu soli diazoniowych. Modyfikowane materiały mogą potencjalnie zostać zastosowane w narzędziach ściernych, wypełnieniach dentystycznych i endoprotezach. W zaprezentowanej rozprawie opracowano procedury modyfikacji, scharakteryzowano zmodyfikowane napełniacze, jak również materiały uzyskane na ich podstawie. Badania przeprowadzone w ramach zaprezentowanej rozprawy doktorskiej dostarczyły ważnych informacji zarówno z naukowego, jak i aplikacyjnego punktu widzenia. Mogą one w przyszłości zostać wykorzystane zarówno przez innych naukowców, jak i przez przemysł.

EN The presented dissertation is a series of eight scientific articles, which present the possibility of modification of inorganic surfaces using diazonium salts. Modified materials can potentially be used in abrasive tools, dental fillings and endoprostheses. In the dissertation, modification procedures were developed and also modified fillers and materials obtained on their basis were characterized. Research carried out as part of the presented dissertation provided important information from both a scientific and an application point of view. They can be used in the future by other scientists as well as by industry.

Liczba stron

149

Dziedzina wg OECD

nauki chemiczne

Dyscyplina wg KBN

nauki chemiczne

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 2067

Katalog on-line

to2020500423

Uwagi

Podano dwie dyscypliny naukowe wg klasyfikacji KBN, druga to technologia chemiczna.

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

brak uprawnień do pobrania pliku

Poziom dostępu do pełnego tekstu

biblioteka

Pierwsza recenzja

Michał Szumski

Miejsce

Toruń, Polska

Data

15.02.2020

Język

polski

Tekst recenzji

brak uprawnień do pobrania pliku

Poziom dostępu do recenzji

biblioteka

Druga recenzja

Jolanta Tomaszewska

Miejsce

Bydgoszcz, Polska

Data

26.02.2020

Język

polski

Tekst recenzji

brak uprawnień do pobrania pliku

Poziom dostępu do recenzji

biblioteka

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

07.07.2020

Jednostka nadająca tytuł

Rada Dyscypliny Nauki Chemiczne Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie: nauki chemiczne