Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Aktywacja powierzchni solami diazoniowymi

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Surface Activation by Diazonium Salts

Language

polish

Keywords
PL
  • sole diazoniowe
  • napełniacze
  • kompozyty
  • modyfikacja
EN
  • diazonium salts
  • fillers
  • composites
  • modification
Abstract

PL Zaprezentowana rozprawa doktorska stanowi cykl ośmiu artykułów naukowych, w których przedstawiono możliwości modyfikacji powierzchni nieorganicznych przy użyciu soli diazoniowych. Modyfikowane materiały mogą potencjalnie zostać zastosowane w narzędziach ściernych, wypełnieniach dentystycznych i endoprotezach. W zaprezentowanej rozprawie opracowano procedury modyfikacji, scharakteryzowano zmodyfikowane napełniacze, jak również materiały uzyskane na ich podstawie. Badania przeprowadzone w ramach zaprezentowanej rozprawy doktorskiej dostarczyły ważnych informacji zarówno z naukowego, jak i aplikacyjnego punktu widzenia. Mogą one w przyszłości zostać wykorzystane zarówno przez innych naukowców, jak i przez przemysł.

EN The presented dissertation is a series of eight scientific articles, which present the possibility of modification of inorganic surfaces using diazonium salts. Modified materials can potentially be used in abrasive tools, dental fillings and endoprostheses. In the dissertation, modification procedures were developed and also modified fillers and materials obtained on their basis were characterized. Research carried out as part of the presented dissertation provided important information from both a scientific and an application point of view. They can be used in the future by other scientists as well as by industry.

Number of pages

149

OECD domain

chemical sciences

KBN discipline

chemical sciences

Signature of printed version

DrOIN 2067

On-line catalog

to2020500423

Comments

Podano dwie dyscypliny naukowe wg klasyfikacji KBN, druga to technologia chemiczna.

Full text of dissertation

no permission to download file

Access level to full text

library

First review

Michał Szumski

Place

Toruń, Polska

Date

15.02.2020

Language

polish

Review text

no permission to download file

Access level to review text

library

Second review

Jolanta Tomaszewska

Place

Bydgoszcz, Polska

Date

26.02.2020

Language

polish

Review text

no permission to download file

Access level to review text

library

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

07.07.2020

Unit granting title

Rada Dyscypliny Nauki Chemiczne Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie: nauki chemiczne

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.