Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Akwizycja i eksploracja danych dla potrzeb systemów Data Mining na przykładzie aplikacji w odlewnictwie

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Język

polski

Liczba stron

287

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1482

Katalog on-line

to201380147

Pierwsza recenzja

Adam Hamrol

Miejsce

Poznań, Polska

Data

23.12.2012

Język

polski

Druga recenzja

Marcin Perzyk

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

15.12.2012

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

09.01.2013

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn, w specjalności: systemy Cax i ERp, modelowanie i wizualizacja procesów produkcyjnych, aktywizacja i eksploracja danych, odlewnictwo