Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Amoniowe ciecze jonowe z anionami octanowym i mleczanowym

Authors

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Ammonium ionic liquids with acetate and lactate anions

Language

polish

Keywords
PL
  • ciecze jonowe
  • celuloza
  • chityna
  • superkondensator
EN
  • ionic liquids
  • cellulose
  • chitin
  • supercapacitor
Abstract

PL Zakres pracy obejmował aspekty zastosowania cieczy jonowych w rozwiązaniach dotyczących chemicznych źródeł prądu. Przeprowadzono syntezę szeregu związków chemicznych, stanowiących kombinację kationów amoniowych oraz anionów karboksylanowych. Określono właściwości fizykochemiczne i elektrochemiczne syntezowanych cieczy jonowych, a także zbadano je jako elektrolity w superkondensatorach. Ponadto, otrzymane związki przebadano w kontekście rozpuszczania biopolimerów, celulozy oraz chityny. Celulozę regenerowaną z roztworów biopolimerowych stosowano do wytwarzania komponentów dla superkondensatora. Otrzymano celulozowe membrany hydrożelowe, pełniące funkcję quasi-stałego elektrolitu oraz kompozytowe elektrody, zawierające celulozę jako lepiszcze scalające masę aktywną elektrody. Otrzymane i scharakteryzowane materiały celulozowe ostatecznie zastosowano w kondensatorach elektrochemicznych. Skonstruowane urządzenia scharakteryzowano za pomocą powszechnie znanych technik elektrochemicznych.

EN The scope of the study comprised the application of ionic liquids in the field of power storage technologies. The syntheses of ammonium-based ionic liquids with different kinds of carboxylate anions were carried out. The physicochemical and electrochemical properties of synthesized ionic liquids were determined. Moreover, these compounds were tested as electrolytes in supercapacitor devices. Additionally, the obtained compounds have been studied as potential biopolymer solvents. The solubility of cellulose and chitin in solvents based on ionic liquids was investigated. The regenerated cellulose was used for the preparation of components for the supercapacitor. The cellulose-based hydrogel electrolytes, as well as composite electrodes containing cellulose binder were obtained. Finally, the cellulose materials have been used in the assembly process of electrochemical capacitors. The electrochemical performance of such devices was investigated by commonly known electrochemical techniques.

Number of pages

160

OECD domain

chemical sciences

KBN discipline

chemical sciences

Signature of printed version

DrOIN 1996

On-line catalog

to2018998134

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Anna Chrobok

Place

Gliwice, Polska

Date

19.06.2019

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Paweł Kulesza

Place

Warszawa, Polska

Date

19.08.2019

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

05.11.2019

Unit granting title

Rada Dyscypliny Nauki Chemiczne Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie: nauki chemiczne