Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Amoniowe ciecze jonowe z anionami octanowym i mleczanowym

Autorzy

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant

Promotor

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Ammonium ionic liquids with acetate and lactate anions

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • ciecze jonowe
  • celuloza
  • chityna
  • superkondensator
EN
  • ionic liquids
  • cellulose
  • chitin
  • supercapacitor
Liczba stron

160

Dziedzina wg OECD

nauki chemiczne

Dyscyplina wg KBN

nauki chemiczne

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1996

Katalog on-line

to2018998134

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Anna Chrobok

Miejsce

Gliwice, Polska

Data

19.06.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Paweł Kulesza

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

19.08.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

05.11.2019

Jednostka nadająca tytuł

Rada Dyscypliny Nauki Chemiczne Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie: nauki chemiczne