Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Amoniowe ciecze jonowe z anionami octanowym i mleczanowym

Autorzy

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant

Promotor

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Ammonium ionic liquids with acetate and lactate anions

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • ciecze jonowe
  • celuloza
  • chityna
  • superkondensator
EN
  • ionic liquids
  • cellulose
  • chitin
  • supercapacitor
Streszczenie

PL Zakres pracy obejmował aspekty zastosowania cieczy jonowych w rozwiązaniach dotyczących chemicznych źródeł prądu. Przeprowadzono syntezę szeregu związków chemicznych, stanowiących kombinację kationów amoniowych oraz anionów karboksylanowych. Określono właściwości fizykochemiczne i elektrochemiczne syntezowanych cieczy jonowych, a także zbadano je jako elektrolity w superkondensatorach. Ponadto, otrzymane związki przebadano w kontekście rozpuszczania biopolimerów, celulozy oraz chityny. Celulozę regenerowaną z roztworów biopolimerowych stosowano do wytwarzania komponentów dla superkondensatora. Otrzymano celulozowe membrany hydrożelowe, pełniące funkcję quasi-stałego elektrolitu oraz kompozytowe elektrody, zawierające celulozę jako lepiszcze scalające masę aktywną elektrody. Otrzymane i scharakteryzowane materiały celulozowe ostatecznie zastosowano w kondensatorach elektrochemicznych. Skonstruowane urządzenia scharakteryzowano za pomocą powszechnie znanych technik elektrochemicznych.

EN The scope of the study comprised the application of ionic liquids in the field of power storage technologies. The syntheses of ammonium-based ionic liquids with different kinds of carboxylate anions were carried out. The physicochemical and electrochemical properties of synthesized ionic liquids were determined. Moreover, these compounds were tested as electrolytes in supercapacitor devices. Additionally, the obtained compounds have been studied as potential biopolymer solvents. The solubility of cellulose and chitin in solvents based on ionic liquids was investigated. The regenerated cellulose was used for the preparation of components for the supercapacitor. The cellulose-based hydrogel electrolytes, as well as composite electrodes containing cellulose binder were obtained. Finally, the cellulose materials have been used in the assembly process of electrochemical capacitors. The electrochemical performance of such devices was investigated by commonly known electrochemical techniques.

Liczba stron

160

Dziedzina wg OECD

nauki chemiczne

Dyscyplina wg KBN

nauki chemiczne

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1996

Katalog on-line

to2018998134

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Anna Chrobok

Miejsce

Gliwice, Polska

Data

19.06.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Paweł Kulesza

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

19.08.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

05.11.2019

Jednostka nadająca tytuł

Rada Dyscypliny Nauki Chemiczne Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie: nauki chemiczne