Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Wielokryterialne harmonogramowanie obsług taboru w przedsiębiorstwie publicznego transportu autobusowego

Autorzy

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Multiple Criteria Optimization of the Maintenance Scheduling in a Bus Public Company

Język

polski

Liczba stron

171

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1445

Katalog on-line

to201280084

Pierwsza recenzja

Marian Jósko

Miejsce

Poznań, Polska

Data

18.05.2012

Język

polski

Druga recenzja

Andrzej Rudnicki

Miejsce

Kraków, Polska

Data

15.06.2012

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

05.07.2012

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: transport, w specjalności: transport drogowy