Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Badania właściwości technologicznych i eksploatacyjnych ostrzy skrawających z nanowęglików spiekanych wytworzonych przy użyciu plazmy impulsowej

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Language

polish

Number of pages

214

Signature of printed version

DrOIN 1426

On-line catalog

to201280033

Full text of dissertation

no permission to download file

Access level to full text

archive

First review

Tadeusz Burakowski

Place

Warszawa, Polska

Date

23.04.2012

Language

polish

Review text

no permission to download file

Access level to review text

archive

Second review

Stanisław Legutko

Place

Poznań, Polska

Date

16.04.2012

Language

polish

Review text

no permission to download file

Access level to review text

archive

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

31.05.2012

Unit granting title

Rada Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn, w specjalności: technologia maszyn, narzędzia skrawające, projektowanie procesów technologicznych

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.