Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Negotiation of Obstacles in Urban Environment Using Six-Legged Walking Robot

Autorzy

[ 1 ] Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

PL Strategie pokonywania przeszkód w środowisku zurbanizowanym z wykorzystaniem sześcionożnego robota kroczącego

Język

angielski

Liczba stron

107

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1414

Katalog on-line

to201280045

Pierwsza recenzja

Paweł Drapikowski

Miejsce

Poznań, Polska

Data

28.05.2012

Język

polski

Druga recenzja

Edward Jezierski

Miejsce

Łódź, Polska

Data

28.05.2012

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

29.06.2012

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: automatyka i robotyka, w specjalności: robotyka