Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Sterowanie wielopłaszczyznowymi polami typu banyan

Authors

[ 1 ] Katedra Sieci Telekomunikacyjnych i Komputerowych, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Katedra Sieci Telekomunikacyjnych i Komputerowych, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Katedra Sieci Telekomunikacyjnych i Komputerowych, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Language

polish

Number of pages

149

Signature of printed version

DrOIN 1379

On-line catalog

to201258967

First review

Mariusz Głąbowski

Place

Poznań, Polska

Date

12.08.2011

Language

polish

Second review

Andrzej Jajszczyk

Place

Kraków, Polska

Date

10.08.2011

Language

polish

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

18.10.2011

Unit granting title

Rada Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: telekomunikacja