Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Process operating parameters in open culture fermentation for short and medium chain carboxylic acids production

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

PL Parametry operacyjne procesu fermentacji z użyciem kultur otwartych do produkcji krótko- i średnio-łańcuchowych kwasów karboksylowych

Language

polish

Keywords
EN
  • open culture fermentation
  • biomass
  • carboxylic acids
PL
  • fermentacja kultur otwartych
  • biomasa
  • kwasy karboksylowe
Abstract

EN The main aim of doctoral thesis was to analyze the impact of process operating parameters in open culture fermentation for short and medium chain carboxylic acids production. The impact of process parameters (initial pH, type of substrates, retention time and organic loading rate) on concentration and type of produced carboxylic acids, also the interactions between process performance and microorganisms in open culture were analyzed. Based on obtained results the key parameters and process conditions were defined. Moreover, the calculation of process conversion efficiency i.e. yields of hydrolysis and acidification, allowed to determine the ability of open culture fermentation to transform organic wastes into carboxylic acids.

PL Celem pracy była analiza wpływu parametrów operacyjnych procesu fermentacji z użyciem kultur otwartych na produkcję krótko- i średnio-łańcuchowych kwasów karboksylowych. Analizowano wpływ wybranych parametrów (pH, rodzaj substratu, czas trwania procesu oraz obciążenie materią organiczną) na ilość i rodzaj wytwarzanych kwasów karboksylowych oraz interakcję pomiędzy parametrami procesu a otwartą kulturą bakteryjną. Wyniki badań pozwoliły na określenie kluczowych parametrów procesu i zakresu wytwarzania poszczególnych kwasów karboksylowych oraz na określenie efektywności procesu degradacji odpadów organicznych do kwasów karboksylowych (poprzez określenie tempa hydrolizy i acydyfikacji).

Number of pages

113

OECD domain

engineering and technical sciences

KBN discipline

engineering and environmental protection

Signature of printed version

DrOIN 1971

On-line catalog

to2018998340

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Aneta Łuczkiewicz

Place

Gdańsk, Polska

Date

06.02.2018

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Irena Wojnowska-Baryła

Place

Olsztyn, Polska

Date

16.01.2018

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

12.04.2019

Unit granting title

Rada Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: inżynieria środowiska