Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Process operating parameters in open culture fermentation for short and medium chain carboxylic acids production

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

PL Parametry operacyjne procesu fermentacji z użyciem kultur otwartych do produkcji krótko- i średnio-łańcuchowych kwasów karboksylowych

Język

polski

Słowa kluczowe
EN
  • open culture fermentation
  • biomass
  • carboxylic acids
PL
  • fermentacja kultur otwartych
  • biomasa
  • kwasy karboksylowe
Liczba stron

113

Dziedzina wg OECD

nauki inżynieryjne i techniczne

Dyscyplina wg KBN

inżynieria i ochrona środowiska

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1971

Katalog on-line

to2018998340

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Aneta Łuczkiewicz

Miejsce

Gdańsk, Polska

Data

06.02.2018

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Irena Wojnowska-Baryła

Miejsce

Olsztyn, Polska

Data

16.01.2018

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

12.04.2019

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: inżynieria środowiska