Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Ewelina Jankowska

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych

E-mail

ewelina.jankowska@put.poznan.pl

Telefon

61 665 24 43

PBN ID

3959697

ResearcherID

O-4078-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka: 100%

Artykuły (6)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS