Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Hydroliza enzymatyczna preparatów skrobiowych w recyrkulacyjnym reaktorze membranowym i ocena wlaściwości otrzymanych produktów

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Język

polski

Liczba stron

218

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1325

Katalog on-line

to201158722

Pierwsza recenzja

Lucyna Słomińska

Miejsce

Poznań, Polska

Data

07.04.2011

Język

polski

Druga recenzja

Halina Szeląg

Miejsce

Gdańsk, Polska

Data

28.03.2011

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

17.05.2011

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk chemicznych w dyscyplinie: technologia chemiczna, w specjalności: technologie ochrony środowiska