Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Low Power Test Application with Selective Compaction in VLSI Designs

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Katedra Radiokomunikacji, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

Recenzenci

[ 1 ] Katedra Telekomunikacji Multimedialnej i Mikroelektroniki, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Język

angielski

Liczba stron

133

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1279

Katalog on-line

to201058624

Pierwsza recenzja

Marek Domański

Miejsce

Poznań, Polska

Data

15.05.2010

Język

polski

Druga recenzja

Andrzej Kraśniewski

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

13.04.2010

Język

polski

Trzecia recenzja

Hans-Joachim Wunderlich

Miejsce

Stuttgart, Niemcy

Data

20.04.2010

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

15.06.2010

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: telekomunikacja, w specjalności: układy i systemy cyfrowe