Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Analiza konstrukcyjna i energetyczna ręcznego młota hydraulicznego

Authors

[ 1 ] Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Language

polish

Number of pages

162

Signature of printed version

DrOIN 1219

On-line catalog

to201055354

Full text of dissertation

no permission to download file

Access level to full text

archive

First review

Jerzy Bajkowski

Place

Warszawa, Polska

Date

30.12.2009

Language

polish

Review text

no permission to download file

Access level to review text

archive

Second review

Marian Dudziak

Place

Poznań, Polska

Date

21.01.2010

Review text

no permission to download file

Access level to review text

archive

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

01.03.2010

Unit granting title

Rada Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.