Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Otrzymywanie i charakterystyka fizykochemiczna ditlenku tytanu i kompozytów tlenkowych TiO(2)-SiO(2)

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Język

polski

Liczba stron

220

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1174

Katalog on-line

to200950708

Pierwsza recenzja

Zenon Łukaszewski

Miejsce

Poznań, Polska

Data

03.09.2009

Język

polski

Druga recenzja

Zygmunt Sadowski

Miejsce

Wrocław, Polska

Data

28.07.2009

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

20.10.2009

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk chemicznych w dyscyplinie: technologia chemiczna, w specjalności: technologia nieorganiczna