Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Analiza dostosowania wybranych elementów silnika samochodowego do zastosowania w ultralekkim statku powietrznym

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Analysis of adaptation of selected car engine elements for application in an ultra-light aircraft

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • ultralekki statek powietrzny
  • kolektor dolotowy
  • numeryczna mechanika płynów
  • masowe natężenie przepływu powietrza
EN
  • ultra-light aircraft
  • intake manifold
  • computational fluid dynamics
  • air flow meter
Liczba stron

121

Dziedzina wg OECD

nauki inżynieryjne i techniczne

Dyscyplina wg KBN

transport

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1954

Katalog on-line

to201890822

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Ilona Jacyna-Gołda

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

23.11.2018

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Andrzej Kaźmierczak

Miejsce

Wrocław, Polska

Data

27.11.2018

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

21.12.2018

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: transport