Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Kontakt między belkami o przekroju kołowym z uwzględnieniem deformacji przekroju

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Contact between 3D beams with deformable circular cross-sections

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
 • belki
 • kontakt
 • deformacja przekroju
 • metoda elementów skończonych
 • analiza numeryczna
EN
 • contact
 • beams
 • finite element method
 • linearization
 • deformed cross-section
 • numerical analysis
Liczba stron

111

Dziedzina wg OECD

nauki inżynieryjne i techniczne

Dyscyplina wg KBN

budownictwo

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1958

Katalog on-line

to201990808

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Ryszard Buczkowski

Miejsce

Szczecin, Polska

Data

05.11.2018

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Alfred Zmitrowicz

Miejsce

Gdańsk, Polska

Data

14.11.2018

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

19.12.2018

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budownictwo