Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Charakterystyka warstwy wierzchniej wypełnień dentystycznych

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Język

polski

Liczba stron

122

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1092

Katalog on-line

to200951448

Pierwsza recenzja

Andrzej Dąbrowski

Miejsce

Lublin, Polska

Data

10.09.2008

Język

polski

Druga recenzja

Elżbieta Frąckowiak

Miejsce

Poznań, Polska

Data

03.09.2008

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

14.10.2008