Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Model sterowania przepływem produkcji w warunkach wysokiej stabilizacji produkcji w przedsiębiorstwie budowy maszyn

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Zarządzania (IO), Wydział Informatyki i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Inżynierii Zarządzania (IO), Wydział Informatyki i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Instytut Inżynierii Zarządzania, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Language

polish

Number of pages

192

Signature of printed version

DrOIN 1061

On-line catalog

to200851342

Full text of dissertation

no permission to download file

Access level to full text

archive

First review

Anna Ławrynowicz

Place

Bydgoszcz, Polska

Date

04.04.2008

Language

polish

Review text

no permission to download file

Access level to review text

archive

Second review

Leszek Pacholski

Place

Poznań, Polska

Date

05.04.2008

Language

polish

Review text

no permission to download file

Access level to review text

archive

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

20.05.2008