Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Wiarygodność metod fizykochemicznych wyznaczania zawilgocenia izolacji papierowo-olejowej w aspekcie zagrożenia transformatora awarią natury termicznej

Authors

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ E ] pensioner

Reviewers

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Language

polish

Number of pages

156

Signature of printed version

DrOIN 1004

On-line catalog

to2007049647

First review

Janusz Fleszyński

Place

Wrocław, Polska

Date

21.08.2007

Language

polish

Second review

Aleksandra Rakowska

Place

Poznań, Polska

Date

27.08.2007

Language

polish

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

24.09.2007