Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Archives of Control Sciences

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.2 Automatyka, elektronika i elektrotechnika
2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja
2.4 Inżynieria biomedyczna
2.8 Inżynieria mechaniczna
2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości
6.3 Matematyka

Unikatowy identyfikator czasopisma

1659

Wydawca

Polish Academy of Sciences

ISSN

1230-2384

eISSN

2300-2611

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

15