Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Opublikowano w

Czasopismo: Archives of Control Sciences

Rok 2017
Punktacja MNiSW

15 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]

Impact Factor

1,545