Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Baltic Journal of Road and Bridge Engineering

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.1 Architektura i urbanistyka
2.6 Inżynieria lądowa i transport
2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
4.1 Nauki leśne
5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości

Unikatowy identyfikator czasopisma

2250

Wydawca

Vilnius Gediminas Technical University

ISSN

1822-427X

eISSN

1822-4288

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

30