Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Opublikowano w

Czasopismo: Baltic Journal of Road and Bridge Engineering

Rok 2019
Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.1 Architektura i urbanistyka
2.6 Inżynieria lądowa i transport
2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
4.1 Nauki leśne
5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości

Punktacja MNiSW

70

Impact Factor

0,771 [Lista 2018]