Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Computers and Industrial Engineering

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.1 Architektura i urbanistyka
2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja
2.6 Inżynieria lądowa i transport
2.8 Inżynieria mechaniczna
5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości
6.2 Informatyka

Unikatowy identyfikator czasopisma

4264

Wydawca

Elsevier

ISSN

0360-8352

eISSN

1879-0550

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

40