Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Journal of Ecological Engineering

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.1 Architektura i urbanistyka
2.5 Inżynieria chemiczna
2.6 Inżynieria lądowa i transport
2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
4.1 Nauki leśne
4.2 Rolnictwo i ogrodnictwo
4.4 Weterynaria
5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości
6.4 Nauki biologiczne

Unikatowy identyfikator czasopisma

10838

Wydawca

Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej

ISSN

2081-139X

eISSN

2299-8993

Uwagi

Z "Inżynierii Ekologicznej" wydzieliło się nowe czasopismo z kontynuowaną numeracją: Journal of Ecological Engineering

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

12

Roczniki