Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Opublikowano w

Czasopismo: Journal of Ecological Engineering

Rok 2020
Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.1 Architektura i urbanistyka
2.5 Inżynieria chemiczna
2.6 Inżynieria lądowa i transport
2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
4.1 Nauki leśne
4.2 Rolnictwo i ogrodnictwo
4.4 Weterynaria
5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości
6.4 Nauki biologiczne

Punktacja MNiSW

40 [Lista 2019]